Meget ændrer sig i det arktiske område i disse år. Øget stormagtsrivalisering skaber et forhøjet trusselsniveau. Samtidig giver klimaforandringer bedre adgangsforhold i og til Arktis. Den udvikling har ført til, at det arktiske område er blevet sat på dagsordenen i NATO. Ikke som NATO-område. Men med en stærk erkendelse af at Danmarks indsats i området er af væsentlig betydning.   

 

Sikkerhed i Arktis handler først og fremmest om at indbyggerne skal kunne følge sig trygge. Det har vi et stort ansvar for. Men det handler også om at skibspassager, som har vital betydning for verdenshandel, forskning og meget andet, ikke må blokeres.

 

Det er baggrunden for, at Forsvaret har cirka 300 ansatte til stede i området. At der er en egentlig kommando. At vi har fly, skibe og andre kapaciteter som fx Sirius-patruljen i området. Det er også baggrunden for, at vi de kommende år styrker indsatsen i området yderligere. 1,5 milliarder kroner er afsat til bl.a. at sikre bedre overvågning og kommunikation. Det er centralt at vi kan holde øje med den aktivitet der er i Arktis – på vandet, under vandet og i luften. På den måde kan vi bedre både forebygge og identificere, hvem der færdes i området – og iagttage om de overholder de fælles spilleregler. 

 

NATO roser den danske indsats i Arktis – og finder den væsentlig. Men som det er i dag, tæller vores indsats i Arktis ikke med, når det store regnestykke i NATO gøres op i forhold til den byrde, vi bærer for den fælles sikkerhed. Det hænger i mine øjne ikke rigtigt sammen. Derfor har jeg også rejst problemstillingen over for NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg.

 

NATO er og bliver hjørnestenen i Danmark forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi øger de kommende år vores bidrag substantielt. Både med penge og med materiel. Vi bidrager i stort omfang til NATO’s missioner ude i verden. Faktisk ligger vi næsten helt i front i forhold til størrelse og indbyggertal, når det gælder bidrag til Alliancen missioner. Men det vil også være rimeligt fra NATO’s side at anerkende den danske indsats i Arktis. Særligt når NATO pointerer vigtigheden heraf. Men tingene skal følges ad og give mening. Derfor håber jeg også, at vi får en bredere anerkendelse for den indsats, Forsvaret yder i Arktis.