Da jeg fornylig var i Grønland, slog det mig igen, hvor smukt Grønland er. Jeg bliver altid overvældet over naturen, der i hvert fald er noget helt andet end de bløde bakker på Sydfyn, hvor jeg er vokset op. Grønland er noget helt særligt. Det skal vi bevare og passe på.

Det gælder ikke kun naturen. Men også alle jer, der bor i Grønland. For alle i rigsfællesskabet skal kunne føle sig sikre og trygge. Uanset om man bor i Nyborg eller Nuuk.

Arktis udvikler sig på grund af klimaforandringerne. Forventningen er, at sejlruter de kommende år vil ændres. Nye passager vil åbne sig. Det er den primære baggrund for den stadig større bevågenhed, som Arktis har fået – både politisk og militært.

Retten til fri sejlads er en vigtig værdi – ikke mindst for rigsfællesskabet, hvor de maritime erhverv har stor betydning. Det er baggrunden for, at vi skal holde nøje øje med de aktiviteter der foregår i Arktis i disse år. Og det er baggrunden for, at vi i de kommende år skal være bedre i stand til at holde øje med de aktiviteter der er i Arktis og Nordatlanten. Civile såvel som militære. Vi skal have et bedre overblik over, hvad der sker i luften, på vandet og under vandet.

Når det er så vigtigt at holde øje med truslerne, er det ikke mindst fordi Grønland skal blive ved med at være et trygt og sikkert sted at bo. I mange år har truslerne været få og stabile. Sådan er det desværre ikke i disse år, hvor vi ser et stigende og stadig mere komplekst trusselsbillede. Det der på overfladen kan ligne en simpel investering eller sejlads kan være af vital betydning for vores fremtidige sikkerhed. Det gælder for hele rigsfællesskabet.

I rigsfællesskabet står Forsvaret for at varetage sikkerheden. Det er vores fælles Forsvar i rigsfællesskabet. Det gælder dermed også Grønland, hvor Forsvaret løser - og igennem mange år - har løst vigtige militære og civile opgaver. Skibe, helikoptere og fly er til stede med henblik på at passe på Grønland og grønlænderne. Uanset om det er eftersøgninger og redninger, når der er savnede på havet eller landjorden, eller støtte til håndtering af naturkatastrofer. Dertil kommer havmiljøovervågning, fiskeriinspektion og forureningsbekæmpelse. Alt er med til at skabe sikkerhed og tryghed.

Det er helt afgørende, at vi i fremtiden har en fælles forståelse af, at vi aldrig må tage vores tryghed og sikkerhed for givet. Slet ikke i disse tider. Grønland og Danmark er begge lande der hviler på demokratiske principper. Hvor vi ønsker fred og frihed for vores borgere. Det skal vi stå sammen om. Jeg oplever et tæt og konstruktivt politisk samarbejde på tværs af vores lande. Et samarbejde der kun er blevet tættere og stærkere det seneste år. Det er helt afgørende. Hvis ikke vi står sammen, gør vi det lettere for dem, der vil udfordre de værdier, som vores samfund hviler på.

Netop fordi tæt samarbejde og forståelse for udfordringer er væsentligt, ønsker jeg at flere grønlændere bliver en del af Forsvaret. For mig er der ingen tvivl om, at vi har brug for flere, der kender det barske klima og terræn. Vi har brug for medarbejdere der taler det grønlandske sprog, har forståelse for den grønlandske kultur og ikke mindst den fra barnsben tillærte viden om den unikke geografi og natur. Derfor kommer jeg sammen med mine grønlandske kolleger til at sætte fokus på bedre muligheder for en forsvarsuddannelse i Grønland.

Grønland er et fantastisk samfund. Sådan skal det fortsætte med at være. Derfor skal vi stå sammen om trygheden og sikkerheden.

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 11.01