Forsvarsminister Trine Bramsen.

Foto: Forsvarsministeriet.

Trusselsbilledet i Arktis ændrer sig i disse år. Truslerne bliver flere, og de bliver større og mere komplekse. Derfor skal vi kunne holde bedre øje med truslerne – uden samtidig at eskalere konfliktniveauet. Når Forsvaret fremover skal være mere til stede i Arktis, handler det i høj grad også om sikkerheden for Færøerne og Grønland. Derfor er det afgørende, at nye tiltag besluttes i tæt forståelse og samarbejde på tværs af Rigsfællesskabet.

For nylig besøgte jeg selv Grønland og vores udsendte medarbejdere. Det var samtidig en lejlighed til at bekræfte de gode politiske relationer og det gode samarbejde med det grønlandske selvstyre. Her drøftede vi også ønsket om at styrke indsatsen i Arktis. På samme vis oplever jeg også dialogen med Færøerne som tæt og konstruktiv. Og at der er en fælles erkendelse i hele rigsfællesskabet af såvel de udfordringer – som svære balancer - vi står overfor, hvad angår sikkerhedspolitikken.

Men i overvejelserne om alt det nye, må vi ikke overse den indsats, der allerede i dag leveres af Forsvaret i Arktis. Ikke mindst arbejder Forsvaret hver dag for at støtte den civile opgaveløsning, der er med til at sikre tryghed for grønlændere og færinger.

Forsvarets ansvar og opgaveløsning i Kongerigets del af Arktis bygger på erfaring gennem mange årtier. Arktisk Kommando i Nuuk leder aktiviteterne i og omkring Grønland og Færøerne med omkring 300 dedikerede medarbejdere fordelt på Forsvarets enheder og Arktisk Kommandos hovedkvarter. De operative enheder er stærkt specialiserede. Det siger sig selv, at det kræver helt særlige kompetencer at løse opgaver i det arktiske klima. Derfor har mange af de udsendte årelang erfaring med at besejle farvandene eller løse andre af de så vigtige opgaver højt mod nord.

Den brede pallette af opgaver som Forsvaret i dag løser i og omkring Grønland og Færøerne handler i høj grad om farvandsovervågning. Det har et militært sigte. Men også et civilt. Op mod fem skibe og et antal helikoptere patruljerer farvandene. De laver ofte konkrete eftersøgninger og redninger. Ligesom de varetager søopmåling, havmiljøovervågning, fiskeriinspektion og forureningsbekæmpelse. Samtidig er skibene en del af suverænitetshævdelse og det militære forsvar af Grønland og Færøerne. Derfor er de også i stand til at reagere militært på trusler, hvis det bliver nødvendigt. Disse opgaver løses i tæt samarbejde med Luftgruppe Vest, der består af Flyvevåbenets Challenger-fly. Ud over redningsopgaver og militær overvågning kan de også fra luften holde øje med uønsket civil aktivitet.

Også Slædepatruljen Sirius opererer i Arktis. De dækker et kæmpemæssigt område i Nationalparken i Nordøstgrønland, hvor de årligt tilbagelægger ca. 25.000 km. Vel og mærke i hundeslæde. Sirius’ primære opgave er suverænitetshævdelse.

Den samlede opgaveløsning, som Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen i dag varetager i Arktis, beløber sig til knap en milliard Kroner om året. Det er selvsagt værd at huske på, når regeringen de kommende år vil styrke vores kapaciteter med fx satellitter og radarovervågning med samlet 1,5 milliarder kroner ekstra. Det er nye investeringer, der står på skuldrene af den indsats, der allerede i dag er der.

Når der er behov for at øge indsatsen i Arktis, handler det om, at vi ser en markant øget interesse og aktivitet i det arktiske område. Fordi aktivitetsniveauet er ændret i Arktis, skal vi have udstyr som satellitter og radarer, der kan hjælpe os med at holde øje med disse. For at fastholde Arktis som en sikker og stabil region. Det er derfor, at vi ønsker at investere i yderligere overvågning og tilstedeværelse.

Udviklingen vil kræve mere af både Danmark, Grønland og Færøerne. Derfor skal vi have et endnu tættere samarbejde og en styrket dialog i rigsfællesskabet. En gensidig forståelse for vores fælles forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer er afgørende. Og kun i fællesskab kan vi løfte opgaven og sikre fortsat sikkerhed og tryghed i hele rigsfællesskabet.

Forsvarsminister Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen.