Hjemmeværnet

Foto: Hjemmeværnet.

Politiken lever til fulde op til sit image som både virkelighedsfjern og elitær med den nedgørelse af Hjemmeværnet, som der på lederplads leveres i søndagens avis (13.6). I mere end 75 år har Hjemmeværnet tilpasset sig det trusselsbillede, Danmark har stået overfor. Hjemmeværnet er udsprunget af de frihedskæmpere, der stod op for Danmark under 2. verdenskrig. Siden da har Hjemmeværnet tilpasset sig tiden. Frivillige har været klar til at passe på Danmark under Den Kolde Krig, terrorsituationer, naturkatastrofer og ved danmarkshistoriens værste ulykker.

Senest har Hjemmeværnet vist sig uvurderlige for Danmark under coronakrisen. Det var hjemmeværnsfrivillige, der etablerede og bemandede det callcenter, som mere end 300.000 bekymrede danskere har kontaktet.

I dag er Hjemmeværnet en ufravigelig institution i vores samfund. I alle afkroge af vores land skaber de tryghed. Derfor spiller Hjemmeværnet selvfølgelig også en rolle i en digital tidsalder, hvor truslerne mod Danmark i høj grad også findes i cyberspace. Det er baggrunden for forslaget om et nyt cyberhjemmeværn. Et frivilligt korps af samfundsbevidste mænd og kvinder, der vil være med til at passe på Danmark, og som utvivlsomt vil styrke Danmarks robusthed.

Flere – deriblandt Politiken – har gjort sig lystige på Hjemmeværnets bekostning i kølvandet på forslaget om et nyt cyberhjemmeværn. Man kan ikke lade være med at tænke på, om de, der morer sig, nogensinde har mødt en hjemmeværnsmand- eller kvinde? Eller om de overhovedet kender til Hjemmeværnets formål og historie? Gad vide om de, der har travlt med levere jokes, forstår at det er frivillige fra Hjemmeværnet der møder op på alle tider at døgnet, når der er krisesituationer som følge af oversvømmelser, storme eller eksplosioner. Og der er heller ikke meget sjov i den cybertrussel som vokser dag for dag, som udfordrer vores demokrati og koster virksomheder milliarder.

Det nye cyberhjemmeværn – der er en lille del af det samlede cyberudspil til 500 millioner – skal hjælpe i digitale krisesituationer. Samtidig skal de være med til at udbrede forståelsen af truslerne og sikre, at der lokalt er fokus på cybersikkerhed. Styrkelsen af Center for Cybersikkerhed og det nye indsatshold består ikke af Hjemmeværnet. Men af nye ansatte ved centeret. Det ville Politikens skribent have vidst, hvis han havde gjort sig den udlejlighed at læse udspillet. Men der er så mange dygtige it-kompetencer rundt om i landet, som kan være med til at passe på Danmark i cyberspace. Og som gennem aktiviteter i cyberhjemmeværnet kan tage nyttig viden med tilbage til deres arbejdsplads. Dermed vil cyberhjemmeværnet være en ekstra stærk kæde i vores cyberforsvar.

”Et hjemmeværn til tiden” har altid været omdrejningspunktet for Hjemmeværnets virke. Det er den ånd cyberhjemmeværnet etableres i.