Nogle mener, at vi skal se tiden an og vente med at arbejde for Ukraines optagelse i EU. Nej, siger vi. Der er simpelthen ikke tid til at læne sig tilbage, mens russernes brutale angreb på Ukraine fortsætter. Kronik.
Ukraine hører hjemme i vores europæiske fællesskab. Putins forbryderiske invasion og militære aggression har understreget det faktum, at Ukraine skal være medlem af EU.

 

Det handler om sikkerhed. I krigen mod autokratier som Rusland er vi i Europa nødt til at stå sammen.

 

Spørgsmålet er derfor ikke længere om, men hvordan vi kan gøre Ukraine klar til at blive medlem af det europæiske fællesskab. Og selv om Danmark af størrelse er lille, så har vi spillet en stor rolle i Europas og EU"s udvikling de seneste mange år.

 

For over 30 år siden gik Venstres daværende formand og udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen, forrest i genetableringen af de diplomatiske forbindelser til de tre baltiske lande efter Sovjetunionens sammenbrud. Det har siden ført til, at Letland, Estland og Litauen blev medlemmer af Nato og EU. Og en anden tidligere Venstreformand Anders Fogh Rasmussen stod i spidsen for de afgørende forhandlinger under dansk EU-formandskab i 2002, da EU besluttede at udvide mod øst og optage 10 nye medlemslande i den europæiske familie.

 

Det har været centrale både økonomiske og sikkerhedspolitiske beslutninger, og vi kan alle i Danmark på tværs af politiske skel være stolte af, at vi har påtaget os det ansvar.

 

Nu er tiden igen kommet til, at vi skal træffe store beslutninger, som rækker langt ud i fremtiden og vil få betydning for vores børn og kommende generationer. I Venstre mener vi, at Danmark bør gå forrest blandt EU"s medlemslande for at sikre, at Ukraine kan blive medlem af EU.

 

Ukraine ønsker at blive medlem af EU. Og det var en glædens dag, da EU"s ledere i december 2023 officielt besluttede at indlede forhandlinger med Ukraine om optagelse i EU. Det er det første vigtige skridt i processen med at indlemme det ukrainske folk i EU"s stærke fællesskab.

 

Ukrainerne er et særdeles viljestærkt folk, der har vist, at de er klar til at kæmpe til det sidste for deres frihed. Det har vi alle kunnet opleve fra de beretninger fra Ukraine, vi har set de seneste år. Tusindvis MEP, (V) af ukrainere har allerede betalt den ultimative pris i kampen mod Putins tropper, og millioner er internt fordrevne eller flygtet til andre europæiske lande, herunder Danmark.

 

Hvis der findes et folk, der har fortjent et stærkt fokus på deres bestræbelser mod et muligt EU-medlemskab, så er det uden tvivl ukrainerne. De har vist, at de er villige til at gå langt for at undgå at blive indlemmet i Putins ondskabsfulde regime. De har vist, at deres dedikation for frihed strækker sig langt ud over det sædvanlige. De har vist, at de vil kæmpe med alt, hvad de har, for frie landes ret til at leve i frihed og fred - og imod krigsforbrydere som Putin, der med vold og trusler vil destabilisere og ødelægge vores fredelige og civiliserede værdier i Europa.

 

Det er klart, at Ukraine ikke bare kan blive medlem af EU i morgen eller overmorgen. Og vi mener derfor, at Ukraine bør indgå som en form for associeret medlem af EU, imens muligheden for fuldt medlemskab er i proces. For nylig har også kommissionen foreslået, at vi fremover kan give relevante ansøgerlande som Ukraine mulighed for gradvist at blive en del af dele af EU-samarbejdet. Vi mener, det er helt oplagt, at vi skubber på for at få sat gang i denne proces for Ukraines vedkommende.

 

Det skal eksempelvis give Ukraine adgang til dele af det indre marked, ligesom Ukraine potentielt kan gives adgang til udvalgte rådsmøder og relevante drøftelser i Det Europæiske Råd. I første omgang som observatør. På den måde vil de løbende blive integreret i det europæiske samarbejde, og det vil forhåbentlig også være en ekstra motivation for både ukrainerne og for de nuværende medlemslande, da det vil bevise, at Ukraine hører til i EU.

 

Vi kan selvsagt ikke give nogle garantier til håbefulde kandidatlande. Ansvaret for at indføre de nødvendige reformer hviler på dem selv, men vi skal have en ny tilgang til optagelse af nye medlemslande, hvor vi bringer dem tættere på fællesskabet, sideløbende med at reformerne vedtages nationalt. Her skal vi hjælpe kandidatlandene, så meget vi kan. Særligt et centralt land som Ukraine.

 

For os i Venstre er det ikke blot et politisk mål, men en moralsk forpligtelse, vi har over for ukrainerne.

 

Som et stolt, frit land og med vores historie bør vi i Danmark sende et meget klart signal til ukrainerne om, at vi betragter dem som en del af vores europæiske familie.

 

Det er vigtigt at slå fast, at den geopolitiske situation i verden er under markant forandring. Derfor er det afgørende for sikkerhedssituationen i Danmark og Europa, at vi får Ukraine med i EU. Hvis vi ikke sætter en stopper for Ruslands aggression nu, hvilket land bliver så det næste offer?

 

Vi må ikke være naive. Vi kan ikke dukke os eller håbe på, at det hele bliver godt igen, hvis Putin bare får lov til at indtage Ukraine. Putin har ikke tænkt sig at stoppe, hvis vi giver efter og svigter vores egne værdier.

 

EU, Nato og resten af den vestlige verden skal stå sammen og sætte foden hårdt ned over for Putin og vise, at når han forsøger at invadere et frit land i Europa, så rykker vi bare endnu tættere sammen og opruster, så vi er klar til at forsvare os selv.

 

Ukrainsk EU-medlemskab vil ikke kun styrke Europa og Danmark sikkerhedspolitisk, det vil også åbne muligheder for danske virksomheder, der kan stå over for store, nye eksportmuligheder, når vi byder Ukraine velkommen i EU. Ikke fra dag ét, som tiderne er lige nu, men mulighederne er store på sigt. De 10 medlemslande, der blev optaget i 2004, har gennemgået en stor økonomisk udvikling. Det samme kan meget vel blive tilfældet for Ukraine, når det løbende bliver en del af det indre marked. At optage Ukraine vil styrke EU"s geopolitiske rolle og på sigt gøre os bedre i stand til at spille op mod de største aktører på den internationale scene, f.eks. Kina og Indien. I Venstre tror vi på, at international samhandel og samarbejde medvirker til en bedre fremtid, både økonomisk og sikkerhedspolitisk.

 

Da den ukrainske præsident Zelenskyj sidste sommer besøgte Danmark, var fremmødet foran Christiansborg et klart bevis på den store opbakning i den danske befolkning til Ukraines frihedskamp.

 

Præsident Zelenskyj afsluttede sin tale på slotspladsen med et håb om at kunne besøge Danmark igen efter krigen og sige »skål« med os alle sammen.

 

Inden vi når så langt, skal Ukraine for at blive optaget som fuldgyldigt medlem i EU selvfølgelig leve op til kravene for et medlemskab. Hvis Ukraine ikke formår at opfylde betingelserne - de såkaldte Københavnerkriterier - så skal vi fra EU"s side kunne pause optagelsesforhandlingerne, indtil det opfylder kriterierne.

 

De politiske og økonomiske betingelser er ikke blot formaliteter. Betingelserne sikrer de grundlæggende principper, som vores europæiske samarbejde bygger på.

 

Det er både i Ukraines og EU"s interesse, at optagelsesforhandlingerne kommer til at foregå ordentligt. Men vi tror på, at med politisk vilje fra både EU og Ukraine, så er der en realistisk vej til optagelse, om end vi ikke kan give garantier.

 

Nogle mener, at vi skal se tiden an og sætte arbejdet med at optage Ukraine på standby, indtil vi kommer på den anden side af Europaparlamentsvalget til sommer. Det mener vi ikke. Vi har simpelthen ikke tid til at læne os tilbage, mens russernes brutale angreb på Ukraine bare fortsætter. For Ukraine hører hjemme i den europæiske familie, og hvis Ukraine fortsætter sine fremskridt i forhold til optagelseskravene, så ønsker vi at byde det velkommen hurtigst muligt i EU. Forhåbentligt senest i 2030. Det vil være i Danmarks, Ukraines og hele Europas interesse.

 

Vi håber og tror på, at mange partier i Folketinget vil bakke op om, at Ukraine kan blive associeret medlem af EU og herefter fuldgyldigt medlem, hvis det opfylder kriterierne.

 

Det er nu, vi igen skal være med til at skrive historien. Det er nu, Danmark igen går foran og viser vejen. Lad os vise ukrainerne, at de hører hjemme i EU.

 

Som et stolt, frit land og med vores historie bør vi i Danmark sende et meget klart signal til ukrainerne om, at vi betragter dem som en del af vores europæiske familie.