Forsvarsattachéerne er udstationeret på danske ambassader og repræsentationer rundt omkring i verden. Her er deres opgave at være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i det pågældende land eller den pågældende organisation. Attachéen er blandt andet kontaktperson mellem Danmark og værtslandets forsvar og holder danske myndigheder orienteret om aktuelle militære og forsvarspolitiske udviklinger. Attachéen udvikler i samarbejde med den pågældende ambassadør også Danmarks samarbejde med det enkelte land og bidrager til en let kommunikation.

 

Forsvarsattachéerne spiller derudover en central rolle i forhold til at åbne døre og skabe kontakter for den danske forsvarsindustri i udlandet. Denne indsats er efterspurgt af industrien, og attachéernes arbejde er med til at skabe et stærkt internationalt fodfæste for den danske forsvarsindustri.

 

Sideakkrediteringer

En række af forsvarsattachéerne er også sideakkrediteret til andre lande, hvilket betyder, at de også skal holde Danmark orienteret om den aktuelle udvikling i dette land samt pleje og udvikle relationen til landets forsvarsmyndigheder.

 

Militær- og forsvarsrådgivere

Udover forsvarsattachéerne, har Danmark en række militærrådgivere udsendt. De fleste af militærrådgiverne udsendes i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden. Oftest arbejder og indgår militærrådgivere også på en dansk ambassade i det pågældende land eller organisation.

 

Forsvarsministeriet har ligeledes udsendt civile forsvarsrådgivere. Disse er med til at varetage danske interesser samt orientere de danske myndigheder om det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde i blandt andet internationale organisationer som NATO og EU.

 

Kontakt til forsvarsattachéerne og rådgiverne opnås gennem de respektive ambassader og organisationer. Kontaktoplysninger kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside og via listen nedenfor.

Placering og kontakt

Danmark har aktuelt forsvarsattachéer samt militær- og forsvarsrådgivere placeret i følgende lande og organisationer: de Forenede Arabiske Emirater, EU, Frankrig, FN, Ghana, Irak, Kenya, Kina, Letland (Baltikum), NATO, OSCE, Polen, Rusland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraine og USA. Derudover har attachéerne sideakkrediteringer i Estland, Litauen, Hviderusland, Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Japan, Sydkorea, Canada, Qatar, Saudi Arabien, Kuwait, Norge og Finland.

Sidst opdateret 1. maj, 2024 - Kl. 11.03