Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen varetager drift, administration og vedligehold af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer og har ansvar for styringen af facility management-ydelser.

 

Styrelsen varetager ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og er ansvarlige for gennemførelse af miljø- og naturtiltag på arealer og energiforbedringer i bygninger. Herigennem sker også en tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet foranlediget af politiske beslutninger og brugerbehov. Ansvaret for administration af Forsvarsministeriets lejeboliger og eksterne lejemål, bortset fra lejemål administreret af Bygningsstyrelsen, henhører også under styrelsen.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ledelse og stab er placeret i Hjørring, og styrelsen har decentrale enheder ved de større kaserne mv. rundt i landet.

Kontakt

Vil du i kontakt med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?

Find kontaktinformationerne på ejendomsstyrelsen.dk

Sidst opdateret 28. november, 2022 - Kl. 15.43