Styrket sejladssikkerhed
Der passerer årligt op til 60.000 skibe gennem de danske farvande, hvoraf en stigende andel er tankskibe. Denne trafik medfører bl.a. en risiko for en alvorlig miljøulykke, og Forsvarsministeriet ønsker i den anledning at iværksætte initiativer til at nedbringe denne risiko.

 

Forsvarsministeriet har bl.a. på den baggrund konkrete planer om at opsætte radaranlæg langs de danske kyster. Der opnås derved dækning af danske farvande og gennemsejlinger fra det nordlige Kattegat til Østersøen samt store dele af vestkysten. Det vil således via radar være muligt at følge et skib fra det kommer ind i danske farvande, til det forlader dem igen.

 

Når radarbilledet kombineres med et automatisk identifikationssystem (AIS), og med mere traditionelle identifikationsmetoder, bliver det muligt ganske præcist at følge de enkelte skibe, som sejler gennem de danske farvande.

 

Radarplaceringernes betydning
En radar har dog visse naturlige begrænsninger, idet den er begrænset af dens placering, herunder af hvor mange objekter (bakker, træer mv.), der befinder sig i radarens ”synsfelt”.

 

Radarernes placering er indbyrdes afhængige således, at hvis én radar bliver flyttet i forhold til planen, kan man ikke længere uafbrudt følge skibstrafikken, medmindre andre radarer flyttes, eller flere radarer opstilles.

 

Idet radarerne skal placeres i kystnære områder for at opnå den ønskede radardækning, vil der nogle steder være lokale interesser, der vil blive berørt. Mange så nok gerne, at radaren ikke står i deres nærområde. Modsat har vi alle dog en kollektiv interesse i bl.a. at beskytte vore kyster og farvande bedst muligt.

 

Gennemførelse ved anlægslov
Forsvarsministeriet vil udarbejde en anlægslov der giver mulighed for at opsætte radarer langs de danske kyster. I den forbindelse vil der blive gennemført to høringsrunder. Den første er en indledende høring af amter og kommuner her i november, og senere vil der være en efterfølgende bred høring af udkast til lovforslaget. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget ultimo februar 2005, da Folketinget er optaget af lovgivningsarbejdet i forbindelse med strukturreformen hele foråret.