”Det er vigtigt, at beredskabet forbereder sig endnu bedre på at håndtere store ulykker,” lyder det fra forsvarsminister Søren Gade, efter at Beredskabsstyrelsen har udsendt en erfaringsopsamling fra fyrværkeriulykken i Seest.

 

”Redningsberedskaberne planlægger for gennemførelse af komplekse og langvarige indsatser.” Sådan lyder den første af 47 anbefalinger i rapporten ”Fyrværkeriulykken i Kolding – En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling,” som Beredskabsstyrelsen netop har offentliggjort.

 

Forsvarsminister Søren Gade fremhæver, at kommunerne spiller en stor rolle i forhold til at føre rapportens anbefalinger ud i livet, og dermed gøre samfundet så robust som muligt over for større hændelser: ”Inspireret af rapporten er mit budskab til kommunerne enkelt: Beredskabsstyrelsens rapport viser, at det er vigtigt, at redningsberedskaberne forbereder sig til at håndtere også store ulykker i de områder, hvor det er relevant.

Man er nødt til at inddrage håndteringen af større hændelser i den lokale beredskabsplanlægning.

 

Det vil blandt andet sige, at man indregner mulighederne for assistance fra alle beredskabets aktører, herunder det statslige redningsberedskab, forsvaret og hjemmeværnet. På den måde klæder vi så godt som muligt samfundet på til fremtiden,” lyder det fra Søren Gade.

 

Udnyttelse af samfundets samlede ressourcer
Forsvarsministeren fremhæver desuden Kolding-rapportens opgørelse over ressourceforbruget under indsatsen. Den viser, at det statslige redningsberedskab og forsvaret – herunder hjemmeværnet -  i væsentligt omfang bidrog med mandskab og materiel. Eksempelvis ydede Beredskabsstyrelsen Sydjylland og de øvrige statslige regionale beredskabscentre en betydelig assistance til det kommunale niveau i løbet af indsatsen.
 
Stor faglig ekspertise bag rapporten
Evalueringen kommer, efter at forsvarsministeren i maj måned i år besluttede, at der skulle laves en teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling efter fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding i november 2004.

 

En udredningsgruppe bestående af repræsentanter for Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, KL, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), det statslige regionale redningsberedskab og Københavns og Frederiksberg Kommuner har i det mellemliggende tidsrum undersøgt indsatsen i Kolding før, under og efter ulykken.
 
Formålet med erfaringsopsamlingen har været at uddrage de tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for herved at bidrage til den løbende udvikling af Danmarks samlede redningsberedskab, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse, indsatstaktik, øvelser, udarbejdelse af vejledninger m.v.