Under besøget har forsvarsministeren mødt den ungarske forsvarsminister, udenrigsminister og forsvarsudvalget i det
ungarske parlament.

Fokus i drøftelserne var omstillingen af de to landes respektive nationale forsvarsstruktur, transformation af NATO til det ændrede trusselsbillede og ikke mindst erfaringerne med den danske tradition for brede, flerårlige forsvarsforlig.

Der var stor interesse for den danske forligsmodel og den stabilitet, den giver som grundlag for transformation af forsvaret.

Endvidere drøftede forsvarsministrene en række punkter på NATO’s dagsorden, herunder NATO’s igangværende operationer og missioner i bl.a. Afghanistan og Kosovo samt
NATO’s Træningsmission i Irak.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den anledning:
”Jeg er imponeret over, at Ungarn, som et forholdsvist nyt medlem af NATO, har kapacitet til kontinuerligt at udsende ca. 1000 mand i internationale operationer sideløbende med en gennemgribende omstrukturering af forsvaret.

Det ungarske forsvar står overfor store udfordringer, men viljen mangler ikke. Derfor har jeg tilbudt den ungarske forsvarsminister at dele de danske erfaringer med flerårlige forsvarsforlig”.