Udsendelsen sker på baggrund af folketingets beslutning tidligere i dag om, at Danmark skal stille ca. 45 soldater til rådighed for FN's operation i landet.

          

De danske soldater udsendes i regi af FN's hurtige udrykningsstyrke, SHIRBRIG, hvis hovedkvarter til daglig ligger i Høvelte i Nordsjælland. Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den anledning:

 

"Jeg er glad for, at det nu endelig er muligt at påbegynde FN's operation i Sudan. I den forbindelse ser jeg med tilfredshed, at det brede multinationale samarbejde i SHIRBRIG har båret frugt, således at SHIRBRIG nu kan stille kernen i det vigtige hovedkvarter samt et hovedkvarterskompagni til operationen i Sudan. Det er anden gang, at SHIRBRIG skal indsættes, og jeg er overbevist om, at der også i Sudan vil blive indhøstet værdifulde erfaringer, som kan anvendes i den videre udvikling af SHIRBRIG.

 

For de danske soldater kunne opbakningen ikke være større. FN's sikkerhedsråd har i enstemmighed givet mandatet til operationen, ligesom et enigt folketing har besluttet, at Danmark skal bidrage til opgaven.

 

Jeg er klar over, at der forude venter vores soldater en stor og vanskelig opgave. Men jeg er overbevist om, at den vil blive løst med den sædvanlige høje grad af professionalisme, der kendetegner danske soldaters indsats i internationale operationer."