EU forsvarsministrene mødes som en del af Rådsmødet (generelle anliggender og eksterne relationer). Sideløbende hermed mødes EU Udenrigsministrene. Forsvarsministrene vil drøfte udviklingen af den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP). Siden 1. januar 2005 stiller EU medlemslandende nu styrker til rådighed som EU kampgrupper på højt beredskab til hurtig militær udrykning i internationale krisestyringsopgaver. Det gør EU i stand til bedre at bakke effektivt op om FN’s beslutninger.

 

I december 2004 lancerede EU krisestyringsoperationen ALTHEA i Bosnien-Herzegovina. Operationen forløber godt og demonstrerer, at EU er i stand til effektivt at kombinere civile og militære værktøjer. På mødet den 23. maj 2005 vil forsvarsministrene drøfte EU’s nuværende og fremtidige krisestyringsoperationer.

 

I forbindelse med forsvarsministermødet vil der desuden blive afholdt et møde i styrelsesrådet for det Europæiske Forsvarsagentur. Det er de 24 øvrige EU-landes forsvarsministre, der udgør styrelsesrådet. Den danske forsvarsminister deltager på grund af EU forsvarsforbeholdet ikke i mødet i det Europæiske Forsvarsagentur.