På mødet vil der blandt andet være fokus på behovet for at samtænke militære og civile indsatser i krisestyringsoperationer, således at disse støtter op om hinanden og udgør en gennemtænkt og sammenhængende indsats.

 

Forsvarsministeren udtaler:
”Samtænkning og koordination af civile og militære indsatser i international krisestyring er meget vigtig. Det er en dansk mærkesag, og jeg finder det glædeligt, at der også i EU er kommet så stort fokus på at optimere dette samspil”.

 

Et andet emne på mødet vil være fortsat styrkelse af medlemslandenes militære kapaciteter med henblik på at øge EU's evne til at agere hurtigt og effektivt i internationale krisesituationer.

 

Der holdes tillige møde i styrelsesrådet for det Europæiske Forsvarsagentur, men grundet EU-forsvarsforbeholdet deltager forsvarsministeren ikke i denne del af mødet.