Talens overskrift er ”Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder” og talens omdrejningspunkt er, hvordan forsvaret gennem den internationale indsats bidrager til en fredelig udvikling i verden med fremme af demokrati, frihed og menneskerettigheder.
 

I denne indsats lægger forsvaret stor vægt på implementeringen af den humanitære folkeret og Danmarks øvrige internationale forpligtelser, herunder forbuddet mod tortur. I forsvarets internationale indsats til fremme af demokrati, frihed og menneskerettigheder er dialogen med NGO’erne væsentlig.

Læs Forsvarsministerens tale fra landsmødet her