Hovedformålet med besøget er at mødes med tyske forsvarsminister, Dr. Peter Struck  med henblik på at drøfte aktuelle spørgsmål af fælles interesse, herunder internationale operationer, bilateralt samarbejde samt transformation af væbnede styrker – nationalt og i NATO. Besøget markerer også 50-året for oprettelsen af Bundeswehr og 50-året for Tysklands medlemskab af NATO.

 

Forsvarsministeren vil i forbindelse med besøget besøge den tyske Einsatzführungskommando i Potsdam. Einsatzführungskommandoen er ansvarlig for den nationale planlægning og ledelse af internationale operationer med tysk deltagelse, herunder det tyskledede Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad i Afghanistan, hvor Danmark bidrager med 39 soldater.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Jeg ser frem til at møde min tyske kollega. Vi skal både drøfte overordnede spørgsmål – som f.eks. transformationen af NATO -  og udveksle erfaringer om det tætte operative samarbejde vi har i bl.a. Afghanistan.  Jeg lægger vægt på, at vi udmønter vores tanker om samarbejde i konkrete,  praktiske indsatser, hvor vi kan lære af hinanden.

 

Tyskland er en vigtig og nær allieret. Jeg er glad for, at mit officielle besøg falder sammen med 50-året for Tysklands medlemskab af NATO. Det er en lejlighed til at markere det gode forhold.”


I forbindelse med besøget afholdes et møde med pressen i søjlesalen i det tyske forsvarsministerium i Berlin i Hildebrandstrasse fra kl. 18.35-18.50.