På den baggrund nedsatte Forsvarsministeriet en koncernfælles projektgruppe til at forestå udarbejdelsen af it-strategien. It-strategien blev efter en høring i koncernledelsen godkendt af Forsvarsministeriet i december 2004. 

 

Klik her for at læse Forsvarsministeriets it-strategi 2005 - 2009 (pdf-version).