Beredskabsloven bygger på et sektoransvarsprincip og pålægger offentlige myndigheder på alle niveauer en pligt til – inden for eget område – at gennemføre en beredskabsplanlægning, dvs. en planlægning, der tilsigter at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.

 

De foreslåede ændringer i beredskabsloven er en konsekvens af kommunalreformen, idet nedlæggelsen af amtskommunerne og etableringen af fem regioner nødvendiggør en konsekvensændring af beredskabsloven. Lovforslaget indebærer således, at amtskommunerne udgår af lovteksten, mens regionerne indskrives.

 

Klik her for at læse lovforslaget