Forsvarsministeriets myndigheder klar med hjælp til USA 08. september 2005 – Danmark har tilbudt støtte til det amerikanske hjælpearbejde efter orkanen Katrinas hærgen i det sydlige USA.

 

Beredskabsstyrelsen har sammensat en hjælpepakke, der består af vandrensningsudstyr, lagertelte og 50.000 tæpper. Herudover omfatter det danske bidrag også førstehjælpsmateriel fra forsvaret. Tilbuddet er sammensat ud fra de ønsker, som de amerikanske beredskabsmyndigheder udsendte efter katastrofen.

 

Vandrensningsanlæggene kan omdanne forurenet vand til rent drikkevand. Hvert anlæg kan producere 1200 liter vand i timen.

 

Beredskabsstyrelsen sendte samme slags anlæg til Sri Lanka efter tsunamien i Sydøstasien i december 2004. Lagerteltene, kaldet Rubb Halls, er moderne telte i stil med de overdækninger, man ser over udendørs svømmehaller i vinterperioden.

Hver Rubb Hall har en kapacitet på 550 m2 og kan anvendes til mange forskellige formål.

Den danske hjælpepakke er tilbudt gennem EU, der sammen med USA arbejder intenst på at koordinere det store hjælpearbejde. Beredskabsstyrelsen gik allerede inden anmodningen fra EU i gang med at klargøre hjælpeudstyr.

Såfremt USA vurderer, at der er brug for dansk støtte, vil hjælpen derfor kunne blive sendt af sted med meget kort varsel.
Eksperter fra Beredskabsstyrelsen også klar EU har også bedt sine medlemslande om at undersøge muligheden af at stille koordinationseksperter til rådighed.

Beredskabsstyrelsen har tilbudt to eksperter, som står klar til at tage af sted med få timers varsel. Begge har flere års erfaringer med internationalt nødhjælpsarbejde.

Transportstøtte fra NATO USA har den 8. september anmodet NATO om at behandle muligheden for brug af NATO´s transportkapaciteter i forhold til nødhjælpsarbejdet efter orkanen.