Forsvarsministeren talte om, hvilke strukturelle og tekniske løsninger Danmark har valgt på de problemer, det aktuelle risikobillede indebærer. Truslen fra international terrorisme, globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling m.m. betyder således, at der skal sikres optimale betingelser for koordinationen af samfundets samlede beredskab og et samlet overblik over udviklingen.

Bl.a. omtalte ministeren samlingen af beredskabet og forsvaret, løbende overvågning af risici og sårbarheder, nedsættelsen af en national operativ stab og det udviklingsarbejde, der er i gang angående netværksbaserede operationer og radiokommunikation.

 

Ministeren slog fast, at der er mange og store udfordringer forbundet med at sikre samfundet mod angreb, ulykker, katastrofer og nedbrud. Danmark er imidlertid i fuld gang med at udvikle det samlede beredskabs kapaciteter, og det er et højt prioriteret arbejde." 

Læs ministerens tale her