Debat: Forsvarets eget valg Jyllands-Posten 5. oktober 2005, 1. sektion, side 12 Af Søren Gade, forsvarsminister (V) JYLLANDS-POSTENS leder 3/10 kommenterer regeringens beslutning om, at der kan udsendes observationshelikoptere til den danske styrke i Irak under valgene senere i år. I lederen anføres det blandt andet, at det er problematisk, at helikopterne ikke bevæbnes, og at det er uansvarligt af politikerne at gå på kompromis med soldaternes sikkerhed. Lad mig slå fast, at det er forsvaret, der har vurderet behovet for at råde over ubevæbnede observationshelikoptere til støtte for den danske bataljon i Irak i forbindelse med valghandlingerne nu i oktober og til december i år. Forsvaret har på den baggrund indstillet til mig og dermed regeringen, at der gives tilladelse til udsendelse af et sådant bidrag. Det er med andre ord forsvaret, der har vurderet behovet for at bevæbne helikopterne eller ej og ikke hverken mig som forsvarsminister eller medlemmerne af Det Udenrigspolitiske Nævn. Forsvarets indstilling Jeg er sikker på, at forsvaret har vurderet mulighederne og herunder afvejet risiciene for at anvende helikopterne, som de er. Tilsvarende tillader jeg mig at forudsætte, at forsvaret havde indstillet om at bevæbne disse, hvis forsvaret havde fundet behov for det, og så havde politikerne forholdt sig til det spørgsmål. Jeg skal i den sammenhæng erindre om, at partierne bag forsvarsforliget fra juni 2004 besluttede, at de tidligere panserværnshelikoptere skulle omdannes til lette transport- og observationshelikoptere, som forsvaret kan råde over blandt andet i forbindelse med internationale operationer. JP skriver videre, at ingen kan garantere, at de danske helikopteres opgave ikke kan skifte karakter fra overvågning til selvforsvar. Jeg er sikker på, at den danske bataljon i Irak nøje vil overveje de operative behov under løsning af opgaverne og herunder mulighederne og eventuelle risici forbundet med indsættelse af helikopterne. Min pointe er således blot, at det fra politisk side er besluttet at imødekomme et ønske fra forsvaret om at få rådighed over helikopterne i forbindelse med støtten til de kommende valg i Irak, og at vi har som politikere ikke forholdt os til i hvilket omfang, der er behov for at bevæbne helikopterne eller ej. Der er tale om en militærfaglig vurdering, som jeg er overbevist om, at forsvaret er bedst til at foretage.