Stig Jørgensen & Partners vandt Dansk Management Råds konsulentpris

Forsvarsministeriets samarbejdspartner Stig Jørgensen & Partners har fået overrakt Dansk Management Råds konsulentpris for arbejdet med ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets departement.

 

Prisen er først og fremmest en stor cadeau til Stig Jørgensen & Partners. Men det er også en anerkendelse af den indsats, departementets chefer og medarbejdere har ydet for at bevæge organisationen væk fra den gamle siloledelse, hvor hver enkelt passede sit eget område og hen imod en mere helhedsorienteret ledelsesform.

 

Som motivation for prisen pegede dommerkomiteen især på, at ”der er tale om et stort projekt i en kompleks organisation, hvor det er vanskeligt at lave forandringer. De efterfølgende ledermålinger var meget positive. Holdningsændringer og forandringer er skabt af ledelsen med de værktøjer, konsulenten stillede til rådighed.