Loven medfører en modernisering og udbygning af Forsvarsministeriets nuværende kystradarsystem. Kystradarerne indgår som et afgørende element i indsatsen for at øge sejladssikkerheden og mindske risikoen for miljøkatastrofer.

 

Kystradarerne vil i sammenhæng med et automatisk identifikationssystem (AIS) og andre elementer i overvågningen af farvandene give et kontinuerligt billede af trafikken i de danske farvande. Der vil som en del af kystradarsystemet være 26 radarer langs de danske kyster.

 

”Kystradarerne vil betyde en klar forbedring af vores muligheder for at øge sejladssikkerheden i de trafikerede danske farvande, og jeg er derfor glad for, at lovforslaget nu behandles i Folketinget. Forsvarsministeriet har givet et løfte om at tage lokale hensyn med i overvejelserne om de enkelte placeringer. Det løfte har vi holdt og har efter lokale ønsker ændret placeringerne af kystradarerne, hvor det har været muligt”, siger forsvarsminister Søren Gade.

 

Forsvarsministeriet har gennemført to høringsrunder, og har som følge af de modtagne høringssvar ændret syv radarplaceringer i forhold til den oprindelige plan.

 

Arbejdet med udskiftningen af eksisterende radarer og opsætningen af nye planlægges at gå i gang medio 2005 og forventes at stå på indtil medio 2007.