"NATO er fortsat den mest betydningsfulde forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation for Danmark" er forsvarsminister Søren Gades hovedbudskab i en tale på konference om "NATO reform: The need to change", den 15. december 2005 på Christansborg.

Forsvarsministeren slår i sin tale fast, at NATO er kernen i den sikkerhedspolitiske dialog over Atlanten, at NATO er hjørnestenen for Danmarks sikkerhed, og at NATO er en kanal for dansk indflydelse.

Forsvarsministeren kommer i talen med sin vision for fremtidens NATO.

Klik her for at læse Søren Gades tale