Den 20. og 21. juni mødes ca. 140 deltagere fra de 26 NATO-lande, NATO's hovedkvarterer, FN, EU og NGO’er til et seminar i Eigtveds Pakhus vedrørende samtænkning af civile og militære indsatser i krise- og konfliktområder. Som vært for NATO-seminaret ønsker Danmark at sikre, at Alliancen fremover mere systematisk indtænker civile elementer i sine konflikt- og krisestyringsindsatser. Det skal bl.a. ske ved tidlig inddragelse af de civile aktører (fx nødhjælps- og humanitære organisationer), der står for genopbygning af kriseramte samfund.

 
Forsvarsministeren og Udenrigsministeren indleder seminaret om morgenen den 20. juni, hvorefter de forsamlede deltagere vil drøfte samtænkning over seminarets to dage. Du kan læse forsvarsministerens velkomsttale her