Forsvarsminister Søren Gade har den 14. april 2005 for et internationalt publikum orienteret om det danske forsvarsforlig og den igangværende omstilling af dansk forsvar. Dette skete på NATO-generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer’s årlige sikkerhedspolitiske konference i Bruxelles med deltagelse af et antal forsvarsministre samt højtstående repræsentanter, embedsmænd, militærfolk og udvalgte journalister fra NATO-landene og NATO’s partnerlande. Temaet for denne års konference var omstilling (transformation) af NATO’s og de væbnede styrker i NATO’s medlemslande.

 

Forsvarsministeren understregede i sit indlæg, ud over den brede politiske opbakning i Danmark til forsvarsforliget, tre centrale elementer i det danske forsvarsforlig.

 

For det første at hvis man gennemfører den nødvendige omstilling af de væbnede styrker, kan man for det samme forsvarsbudget opstille flere styrker, der er klar til deltagelse i internationale operationer.  Danmark har sat sig målet, at antallet af udsendte soldater skal fordobles fra 1000 til 2000 mand i indeværende forligsperiode, dvs. inden udgangen af 2009.

 

For det andet understregede forsvarsministeren vigtigheden af styrket samordning af civile og militære indsatser. Forsvarsministeren orienterede om det danske samtænknings-initiativ, der skal tilsikre, at anvendelsen af danske statslige ressourcer i internationale krisestyringsoperationer sker mere fokuseret, effektivt og koordineret.

 

For det tredje gav forsvarsministeren stærk støtte til NATO generalsekretærens igangværende bestræbelser i forhold til den videre omstilling af NATO.

 

Forsvarsministeren udtaler om konferencen:

Jeg var meget glad for at modtage generalsekretærens invitation til at deltage i konferencen, som vel er en betydelig anerkendelse af, at Danmark er langt fremme med omstillingen af det danske forsvar.

Der var mange gode indlæg på konferencen, og specielt bed jeg mærke i generalsekretærens forslag om, at NATO i højere grad også skal styrke sin evne til at gennemføre genopbygnings- og stabiliseringsindsatser efter en konflikt er ophørt. Dette ligger fint i tråd med det danske samtænkningsinitiativ.

 

Der var på konferencen betydelig interesse for at høre om dansk forsvars omstilling, herunder den politiske og folkelige støtte til de omfattende ændringer.”

 
Forsvarsministerens indlæg på konferencen kan læses her