På mødet skal emner af fælles interesse drøftes herunder blandt andet status for udviklingen i de nordisk landes forsvar, herunder også landenes internationale engagement fra efteråret 2005 og frem; nordiske samarbejde i fredsstøttende operationer (NORDCAPS); finsk, norsk og svensk deltagelse i EU kampgruppe samt det nordiske samarbejde med landene på Balkan. Herudover afholdes der et seminar, hvor forsvarsministrene skal drøfte fremtidig international krisehåndtering særligt med henblik på at undersøge muligheden for yderligere samarbejde.