Med henblik på at styrke debatten om forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstillinger og styrke interessen for forskningen på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område udskriver Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i samarbejde med Forsvarsministeriet en prisopgave om NATO's rolle i fremtiden og de afledte konsekvenser for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Prisen er på 25.000 kr.

Du kan læse og udskrive hele opgaven her