De modtagne tilbud på drift af den koncernfælles it-infrastruktur har derimod vist sig ikke at være økonomisk attraktive, og det er derfor valgt ikke at udlicitere dette område.