Danmark har en aktiv, engageret og dynamisk international rolle. Vi påtager os et ansvar for fredens og sikkerhedens skyld. Og vi gør det velvidende, at indsatsen kræver mod, ressourcer og desværre også nogle gange ofre.

Operationen i det sydlige Afghanistan er ingen undtagelse. Den er en stor udfordring og bestemt ikke ufarlig. Men alternativet – at lade afghanerne sejle deres egen sø – er mere skræmmende. Vi kan ikke leve med, at Afghanistan igen bliver skjulested og træningslejr for terrorister. Derfor har et flertal i Folketinget besluttet, at danske soldater skal bidrage til at løse opgaverne – også i syd.

Et vist niveau af sikkerhed er en forudsætning for genopbygning, og med en engageret militær tilstedeværelse kan vi skabe basisbetingelserne for et mere velfungerende Afghanistan. Men militær magt er ikke nok, og spørgsmålet om sikkerhed er komplekst. Uden fremdrift, forbedrede levevilkår og uden lokalbefolkningens tro på myndighedernes evne til at varetage deres interesser, har både sikkerhed og demokrati meget svært ved at få rodfæste.

Derfor er dansk strategi at engagere sig såvel militært som civilt i de områder, vi er til stede, så der er sammenhæng og synergi mellem det, vi foretager os militært, og det vi foretager os civilt. Sikkerhedsindsatsen skal gøre det muligt at udbrede de lokale myndigheders autoritet, således at en egentlig civil genopbygningsindsats kan iværksættes.

Men det er vigtigt, at genopbygningen kommer i gang så hurtigt som muligt. Befolkningen skal kunne se, at det internationale samfund tager ansvar – også for fremtiden. Dermed er de to indsatser tæt forbundne, og mulighederne for succes for den ene indsats afhænger af tilstedeværelsen og succesen af den anden.

Det internationale samfund er forpligtet i Afghanistan både militært og civilt – for Afghanistans skyld og for vores egen. Derfor skal komplekse udfordringer ikke få os til at tvivle på, at operationen er rigtig. I stedet bør de få os til at tænke i en sammenhængende indsats, hvor sikkerhed og genopbygning går hånd i hånd både i planlægning og udførelse.

Det gør Danmark
Vi har siden 2001 engageret os og siden 2002 haft soldater udstationeret i Afghanistan. Danmarks militære tilstedeværelse har medvirket til at udbrede de afghanske myndigheders autoritet og været med til at skabe grobund for genopbygning. Samtidig har vi investeret i landet ved at afsætte substantielle midler til genopbygning.

Danmark har i perioden 2002-2005 anvendt ca. 930 mio. kr. til humanitær- og genopbygningsindsats i Afghanistan. Derudover er der for perioden 2006-2009 afsat ca. 630 mio. kr.

Freden i Afghanistan kan og skal vindes med en balanceret og sammenhængende militær og civil indsats.