Det danske styrkebidrag på ca. 350 soldater indgår i NATO-fredsbevarende operation i Kosovo (KFOR). KFOR har til opgave at etablere sikre omgivelser for Kosovo’s befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.

 

Ud over at besøge det danske bidrag, vil forsvarsministeren mødes med chefen for KFOR, generalløjtnant Giuseppe Valotto, FN's Generalsekretærs Særlige Repræsentant, Søren Jessen Pedersen samt chefen for UNMIK politi, Kai Vittrup. Formålet med mødet er at drøfte den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, minoritetsbeskyttelse samt sikkerhedssituationen.