De indgår i NATO’s operation i Kosovo (KFOR). KFOR har til opgave at etablere sikre omgivelser for Kosovo’s befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.

 

Ud over at besøge det danske bidrag mødtes forsvarsministeren med FN's Generalsekretærs Særlige Repræsentant, Joachim Rücker, chefen for KFOR, generalløjtnant Roland Kather, samt chefen for Multinational Task Force North, brigadegeneral Marc Duquesne.

Formålet med møderne var at drøfte den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR’s fremtid samt sikkerhedssituationen.

 

Under møderne blev der udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo.