Forsvarsministeren har orienteret NATO’s generalsekretær om beslutningen. Beslutningen er en konsekvens af en opfordring fra NATO’s generalsekretær til NATO’s medlemmer om donationer.

 

NATO stiller, efter anmodning fra den irakiske regering, et multinationalt hold af instruktører til rådighed for de irakiske sikkerhedsstyrker. Træningsmissionen skal primært uddanne irakiske officerer, så de selv kan stå for den fortsatte uddannelse af de irakiske soldater.

Endvidere har missionen en koordinerende rolle i forbindelse med materieldonationer og uddannelsestilbud fra individuelle NATO- og partnerlande.

Regeringen lægger stor vægt på træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker, herunder inden for rammen af NATO’s træningsmission i Irak. Derfor bidrager Danmark med en substantiel del af træningsmissionens personel og har i september 2005 doneret 250.000 euro (ca. 1,89 mio. kr.) til finansieringen af træningsmissionen. Endvidere har Danmark tidligere doneret et mindre antal pistoler samt et større antal lastbiler til den irakiske hær via træningsmissionen.

 

De danske bidrag til NATO’s Træningsmission i Irak udgør kun en del af den samlede danske indsats i Irak. Størstedelen af den danske indsats foregår indenfor rammerne af den Danske Bataljon i det sydlige Irak. Også i regi af bataljonen udføres en række uddannelses- og træningsaktiviteter, der er rettet mod de dele af den irakiske hær, der er stationeret i nærheden af den danske bataljon.