Møde med kampflyproducenter
Under sit besøg i Farnborough benyttede forsvarsministeren lejligheden til at mødes med repræsentanter fra de tre flyproducenter, som er kandidater til at levere en afløser for de danske F-16 fly.

De tre producenter er Lockheed Martin (JSF), SAAB (Gripen) og Eurofighter GmbH (Eurofighter). Det blev overfor flyproducenterne understreget, at der endnu ikke er truffet et typevalg, og at dette først vil ske, når Folketingets Forsvarsudvalg har et tilstrækkeligt grundlag herfor.

 

Møde med den britiske forsvarsminister Des Browne
I forbindelse med Farnborough Air Show mødtes Søren Gade tirsdag d. 18. juli med sin britiske kollega Des Browne. Samtalen blev indledt med en drøftelse af krisen i Mellemøsten og den igangværende evakuering.

 

Herefter blev situationen i Afghanistan drøftet. Søren Gade kondolerede for de britiske tab i området. I lyset heraf udtrykte han beundring for den britiske beslutning om at forøge sin tilstedeværelse fra 4.000 til 5.000 mand. Des Browne takkede for den danske sympatitilkendegivelse og for at også Danmark bidrager til styrken i Afghanistan.

Des Browne understregede, at store dele af det yderligere britiske troppebidrag består af soldater til løsning af genopbygningsopgaver, da de civile NGO’er endnu ikke er i stand til at løse denne opgave. Soldaternes indsats er en forudsætning for, at genopbygningen af det afghanske samfund overhovedet kan finde sted.

 

Des Browne understregede endvidere vigtigheden af, at det er lande med en stærk demokratisk baggrund, som fx Danmark, som bidrager til genopbygningen af Afghanistan. I den forbindelse takkede Des Browne for de danske soldaters indsats i området. De gør et stort stykke arbejde, og det er indtrykket, at samarbejdet med de britiske styrker fungerer meget fint. Dette kunne forsvarsminister Søren Gade bekræfte.

 

Med hensyn til Irak orienterede Des Browne om den positive udvikling i det britiske ansvarsområde i det sydlige Irak, herunder at en af provinserne i område allerede er overdraget til irakisk kontrol.

 

Herefter sluttede mødet. Både Søren Gade og Des Browne var enige om, at der er basis for et nyt møde i nær fremtid.

 

Besøg hos Boeing
Onsdag den 19. juli aflagde forsvarsminister Søren Gade et besøg ved den amerikanske flyfabrik Boeings stand. Boeing producerer bl.a. strategiske transportfly af typen C-17. Anledningen for besøget var bl.a. NATO’s initiativ vedrørende en multinational anskaffelse af et antal C-17 fly.

I den forbindelse blev der afholdt et pressemøde, hvor forsvarsministeren underskrev et ”Letter Of Intent”, som bekræfter dansk medvirken til at anskaffe et antal C-17 fly.

Antallet af fly afhænger af hvor mange NATO-lande, som beslutter sig for at deltage i projektet. Under pressemødet benyttede forsvarsministeren lejligheden til at rose partierne bag forsvarsforliget for deres støtte til C-17 projektet.

 

Formålet med at medvirke til at anskaffe C-17 fly er at understøtte bestræbelserne på at gøre forsvaret bedre i stand til at deployere sine styrker. Med en anskaffelse af C-17 fly vil de deltagende NATO-lande også efterleve deres tilsagn fra topmødet i Prag i 2002 om at tilføre yderligere strategisk transportkapacitet til Alliancen.

 

Besøg ved AgustaWestland
På Farnborough havde flyfabrikken AgustaWestland udstillet en af de nye danske EH-101 redningshelikoptere. Den danske besætning demonstrerede den topmoderne indretning, som er designet af flyvevåbnets egne læger.

Helikopteren er udrustet med avanceret udstyr til behandling af patienter, herunder et elektronisk patientjournalsystem. Det blev oplyst, at den danske helikopter var den største attraktion på AgustaWestlands stand.

 

Besøg ved danske virksomheder
Forsvarsminister Søren Gade overværede underskrivelsen af en aftale mellem den danske virksomhed GPV Group og den amerikanske flymotorproducent Pratt & Whitney. Aftalen omfatter produktion af dele til JSF-flyets motor.

 

Endvidere overværede forsvarsministeren underskrivelsen af en aftale mellem den danske virksomhed Terma og den britiske virksomhed BAE Systems. Aftalen omfatter produktion af dele til JSF-flyets haleparti.