..at ”De danske soldater bliver i Irak lige så længe som de amerikanske”.
Forsvarsministeriet kan i den anledning oplyse, at af Forsvarsministeriets referat fra drøftelsen mellem forsvarsminister Gade og Secretary Rumsfeld den 26. oktober 2005 fremgår følgende om forsvarsminister Gade’s udtalelser vedr. Irak: ”Forsvarsministeren understregede, at det var regeringens holdning, at de danske styrker skulle forblive i Irak. En eventuel dansk reduktion skulle ikke dikteres af terrorister men være "event-driven". Så længe der var et FN-mandat og den irakiske regering ønskede det blev Danmark. Det var derfor ikke ønskeligt eller hensigtsmæssigt at fastsætte et bestemt tidspunkt for en reduktion.

 
Mandatet for de danske styrkers udsendelse til Irak skulle forlænges til januar, og det ville ikke blive nemme drøftelser i Folketinget. Pressen fokuserede på de dårlige budskaber. Det var vigtigt at huske, at der også var en positiv udvikling. Mange glemte, at koalitionens tilstedeværelse var baseret på mandat fra FN. At FN ikke selv ville være i Irak pga. sikkerhedssituationen var en anden sag.” Det kan endvidere oplyses, at begge ministre under samtalen var ledsaget at et antal embedsmænd.  
Det er ikke korrekt, når forsvarsministeren er citeret for at sige, at danske soldater skulle blive i Irak lige så længe som de amerikanske
.