Den af økonomi-og erhvervsministeren og forsvarsministeren nedsatte ekspertgruppe har netop udsendt sin rapport vedrørende Seest-ulykken.


Ekspertgruppens rapport