På dagsordenen var operationer, udvikling af militære kapaciteter, civil/militær koordination og støtte til Libanon.

Forsvarsministeren udtaler i den anledning:
”Mødet var som vanligt en glimrende lejlighed til uformelt at drøfte de sikkerheds- og for-svarspolitiske problemstillinger i tiden, og hvorledes EU konstruktivt kan bidrage til deres løsning.

Især hæftede jeg mig ved drøftelserne om behovet for civil/militær koordination - eller samtænkning, som vi plejer at sige i Danmark. Fra mange sider fremførtes bl.a. værdien af tættere samarbejde mellem de internationale aktører, der er til stede i samme operationsområde”.