Jyllands-Posten 3. januar 2006, 1. sektion, side 11

Af Søren Gade, forsvarsminister (V)

DANSKE soldater har fejret nytår i Afghanistan, Irak, Kosovo og Sudan langt væk fra deres kære. Soldaternes arbejde medvirker til en fredeligere og mere stabil udvikling rundt om i verden. Men deres indsats er også med til at sikre nytårsfreden for os herhjemme. En indsats, jeg er stolt af. Det tror jeg også, at mange andre danskere er.

I Bosnien fejrede 6.500 soldater fra 33 nationer jul under fremmede himmelstrøg. Det gjorde de, fordi de er en del af EU 's operation for at sikre overholdelse af Dayton-fredsaftalen, som blev indgået for 10 år siden.

Selv om Danmark tidligere har taget et stort ansvar for at genoperette freden og stabiliteten på det tidligere så urohærgede Balkan, kan vi ikke længere bidrage. Vi må ikke deltage i fredsstøttende operationer, der ledes af EU.

Nogle ville måske mene, at vi skal lægge vores æg i en anden kurv. F.eks. NATO's eller FN's. Men faktisk er EU på netop det freds- og stabilitetsskabende område meget stærk. Vi har brug for alle gode kræfter - det være sig FN, NATO og EU, hvis vi skal kunne håndtere de svære sikkerhedsudfordringer, som vi står over for i Afrika, Mellemøsten og andre steder.

Værktøjskasse
EU har en særlig styrke med sin alsidige værktøjskasse, der indeholder både civile og militære redskaber - samt erfaring i at bruge den. I lyset af verdens mange både komplekse og komplicerede konflikter er det en stor styrke at kunne sætte koordineret ind på flere fronter samtidig. F.eks. suppleres EU's militære, fredsstøttende indsats i Bosnien Hercegovina med en indsats for at reformere det lokale politi. Det er en vigtig styrke.

Når det internationale samfund engagerer sig, skal indsatsen være gennemtænkt og sammenhængende. De faktorer, der skaber sikkerhedsproblemerne, er som oftest komplekse og indeholder forskellige elementer. F.eks. korruption, etniske spændinger og dårlige levevilkår.

Derfor er det vigtigt, at kilderne til problemet tackles på alle de niveauer, de findes. Det er EU god til. Den koordinerede tilgang er også et vigtigt element i dansk tankegang. Vi kalder det en samtænkt indsats, og vi arbejder målrettet og fokuseret på at føre det ud i praksis de steder, hvor vi er engageret. Derfor ville Danmark være en god medspiller i EU-regi.

Vores troværdighed ligger mig også på sinde. For Danmark har selvfølgelig brug for stærke relationer til de øvrige parter i det internationale samfund. Derfor ærgrer det mig, at vi gang på gang har måttet afstå fra at bidrage i EU-regi.

Forsvarsforbeholdet forhindrer således, at vi tager ansvar i en række situationer, hvor vi har både evnerne og viljen til at gøre en forskel. Det må være svært for vore partnere at forstå, når EU's indsats flugter så fint med vore principper og vores politik.
Jeg mener, at Danmark bedst er tjent med, at forbeholdet afskaffes.

Det er klart, at den nuværende situation i EU med tænkepausen betyder, at vi må se tiden an. Det er endnu ikke klart, hvordan det traktatmæssige grundlag for den videre udvikling i EU skal være. Jeg mener først, vi kan bede danskerne tage stilling, når situationen er afklaret, og vi er helt sikre på, hvad vi stemmer om.