For at fjerne den tvivl og usikkerhed arbejder Forsvarsministeriet i øjeblikket med at finde en løsning, således at pårørende til udsendte soldater er forsikringsmæssigt dækket ved død uanset årsag.

 

Det skal understreges, at forsvarets personel allerede er dækket 24 timer i døgnet året rundt, uanset om man er udsendt eller opholder sig i Danmark - men størrelsen af det beløb, man får udbetalt, afhænger af dødsårsagen. Dør man fx en naturlig død i Danmark eller udlandet udbetales under alle omstændigheder 275.000 kr. fra Statens Gruppelivsforsikring.

 

I forbindelse med Forsvarsministeriets igangværende arbejde er erstatnings- og forsikringsforhold for udsendt personel i lande, som Danmark normalt sammenlignes med, også undersøgt. Det fremgår af undersøgelsen, at erstatningsbeløbene generelt er lavere eller på niveau med de danske.

 

Eneste undtagelse er Norge, hvor der kan udbetales op til ca. 3,8 mio. dk.kr. for tab af forsørger. Ved tab af ikke-forsørger er maksimum beløbet ca. 233.000 dk.kr., hvilket er ca. halvdelen af det danske erstatningsbeløb. I Danmark udbetaler forsvaret 1.068.500 dk.kr., hvis den afdøde soldat er familieforsørger og 534.000 dk.kr., hvis afdøde ikke er forsørger.

 

I Sverige er erstatningen ved dødsfald ca. 705.000 dk.kr. Hertil kommer et beløb på ca. 96.000 dk.kr. pr. barn, som soldaten forsørger.

 

I Italien relaterer erstatningsbeløbet sig til soldatens grad og løn på dødstidspunktet og varierer mellem 225.000 dk.kr. og 630.000 dk.kr.

 

I Tyskland betales ca. 450.000 dk.kr. til den efterladte familie. Til forældre, bedsteforældre og børnebørn udbetales mellem i alt ca. 75.000 dk.kr. og ca. 150.000 dk.kr.

 

I Norge, Sverige og Italien kræves der - ligesom herhjemme - årsagssammenhæng mellem tjenesten og dødsårsagen, før der kan udbetales erstatning til de efterladte.

 

De beløb, der udbetales, er ikke umiddelbart sammenlignelige. De nationale regler bygger bl.a. på social tradition og en række andre forhold i de enkelte lande.