De såkaldte strategiske transportfly er en kapacitet, som NATO igennem flere år har efterspurgt. De kommende fly vil have en løfteevne, der er ca. fem gange større end de nuværende danske Hercules-fly.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Dette er helt i overensstemmelse med forsvarsforliget. Med den danske medvirken i anskaffelsen af strategiske transportfly, bidrager vi til at opfylde Alliancens ønsker om yderligere kapacitet på dette område. Den danske andel på 200 flyvetimer om året skal primært anvendes til forsvarets deltagelse i internationale operationer. Men flyene vil også kunne anvendes til fx nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer og lignende.”


Udover Danmark medvirker Bulgarien, Estland, Holland, Italien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og USA i anskaffelsen. Det er forventningen, at det første fly kan være klart allerede i 2007. De øvrige to fly følger i årene derefter. Flyene skal bemandes af personel fra de deltagende lande.

 

Forsvarsminister Søren Gade underskrev tidligere på sommeren i Farnborough, England, et ”Letter of Intent”, som bekræftede den danske medvirken i projektet. Det er planen, at Danmark finansierer ca. 1/5 af det tredje transportfly, når det leveres i 2009. Den danske andel i projektet svarer til 200 flyvetimer om året.

 

Indtil 2009 vil Danmark få dækket sit behov for strategisk lufttransport igennem sit partnerskab med seksten andre NATO- og EU-lande, som har chartret seks russiske transportfly - det såkaldte SALIS-samarbejde.