Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, bedre kendt som OSCE, yder fortsat en stor indsats i forbindelse med udbredelse af stabilitet, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

 

Under sit besøg vil forsvarsministeren få et førstehåndsindtryk af det aktuelle arbejde i organisationen, gennem møder med OSCE’s generalsekretær Marc Perrin de Brichambaut og det nuværende belgiske formandskab for organisationen.

 

Søren Gade har selv en fortid som OSCE-parlamentariker og var således tidligere formand for folketingets delegation til OSCE’s parlamentariske forsamling.

 

Det andet hovedformål med besøget er et møde med den østrigske forsvarsminister, Günther Platter. Østrig varetager p.t. formandskabet i EU, hvorfor der bl.a. også er mulighed for at drøfte aktuelle emner i forhold til udviklingen af den forsvarsmæssige identitet i EU.