Under mødet drøftede Søren Gade og Jouzas Olekas bl.a. deres forventninger til brigadetilknytningen og situationen i igangværende internationale operationer.

 

Efter mødet deltog de to ministre i underskrivelsesceremonien for brigadetilknytningen ved Danske Divisions hovedkvarter på Haderslev Kaserne.

 

Det første skridt i tilknytningen af den litauiske brigade blev aftalt under et dansk - litauisk forsvarsministermøde i sommeren 2005 med underskrivelsen af et såkaldt ”letter of intent”.

 

Forud for underskrivelsen blev der afholdt en parade, hvorunder de to ministre holdt taler. Den litauiske forsvarsminister lagde i sin tale vægt på de nære bånd mellem Litauen og Danmark og understregede, at samarbejdet i Danske Division ville have høj prioritet for de litauiske landstyrker.

Søren Gade anførte i sin tale, at den litauiske tilknytning til Danske Division var resultatet af mange års tæt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde – ikke mindst i missionsområder som Balkan, Irak og Afghanistan.

 

De to landes forsvarschefer underskrev to ”memorandums of understanding”: Ét for brigadetilknytningen og ét for litauiske officerers tjeneste ved divisionsstaben i Haderslev. Chefen for Hærens Operative Kommando og hans litauiske kollega underskrev efterfølgende et ”project directive”.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Underskrivelsesceremonien på Haderslev Kaserne i dag, er kronen på værket for vores hidtidige forsvarssamarbejde. Den markerer en succes. Ikke alene for de litauiske hærstyrker som har undergået en fantastisk udvikling, men også for Danske Division. Det er min overbevisning, at samarbejdet vil være til stor gavn for begge lande”