Forsvarsminister Søren Gades tale på konferencen "Global NATO: Overdue or overstretch?" den 6. november 2006 i Bruxelles.
 
 
Forsvarsministeren talte den 6. november 2006 på konferencen "Global NATO: Overdue or overstretch?". Konferencen er organiseret af The Security and Defence Agenda. Blandt de andre talere på konferencen var bl.a. NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer.
 
Forsvarsministeren understregede i sin tale NATO's betydning for Danmark som sikkerhedspolitisk organisation og som forum for trans-atlantisk dialog. Forsvarsministeren støttede endvidere en styrkelse af den strategisk-politiske dialog i NATO, ligesom han fremhævede vigtigheden af NATO's forsatte transformation.
 
Endelig betonede forsvarsministeren vigtigheden af at styrke NATO's evne til at samtænke civile og militære indsatser, herunder i Afghanistan.
 
Du kan læse talen her: Forsvarsminister Søren Gades tale den 6. november 2006

Læs den tale som NATOs generalsekretær holdt på konferencen