Forsvarsminister Søren Gade har den 20. – 21. marts besøgt Letland. Ministeren har her haft bilateralt møde med sin lettiske kollega og den lettiske præsident, samt møde i kredsen af forsvarsministre fra Polen, Tyskland, Litauen, Letland og Estland. Under besøget i Riga besøgte Søren Gade endvidere det danske træningsteam (DATS), hvis primære opgave består i at yde støtte til uddannelse og træning af brigadestabe i de tre baltiske lande.

 

I anledning af forsvarsministerens besøg hos sin lettiske kollega, Linda Murniece, i Riga den 20. marts udtaler forsvarsministeren: ” Mit besøg i Riga bekræfter det nære venskab og samarbejde mellem Letland og Danmark, ikke mindst når det gælder det internationale samarbejde, herunder i fredsstøttende operationer som fx i Kosovo. Danmark og Letland har gennem de seneste næsten 15 år opbygget et praktisk samarbejde der virker”.

 

I forlængelse af det bilaterale møde deltog forsvarsministeren den 21. marts i Riga i det såkaldte 3+3 møde med forsvarsministrene fra Polen, Tyskland, Litauen, Letland og Estland. På dagsordenen for mødet var bl.a. Multinational Corps North East i Stettin, Polen, og korpsets planlagte anvendelse som en del af NATO hovedkvarteret i Afghanistan i 2007. Forsvarsminister Gade udtaler efter mødet: ”Mit møde med ministerkollegerne har været nyttigt. Vi er enige om at arbejde videre for, at Stettin-hovedkvarteret skal spille en så stor rolle som muligt i NATO-operationen i Afghanistan i 2007. Det har også været glædeligt for mig at erfare et øget baltisk engagement i korpset”.