Under sit besøg fik forsvarsministeren et førstehåndsindtryk af det aktuelle arbejde i OSCE gennem møder med OSCE’s generalsekretær Marc Perrin de Brichambaut og det nuværende belgiske formandskab for organisationen. Blandt emnerne under drøftelserne var OSCE’s militære dimension, reform af OSCE samt regionale spørgsmål.

 

Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse: ”Det har været et nyttigt besøg ved OSCE, hvor det var specielt glædeligt, at generalsekretæren udtrykte anerkendelse over den danske ledelse af en OSCE-mission til Kaliningrad med henblik på at undersøge mulighederne for destruktion af 20.000 tons russisk ammunition.

Jeg glædede mig over at høre om OSCE’s fortsatte indsatser og relevans – ikke mindst ift. valgobservation i medlemslandene samt støtte til udviklingen i Kosovo. OSCE kan ind i mellem være en lidt glemt organisation i den store sikkerhedsarkitektur, men det er mit klare indtryk, at OSCE gør et betydeligt og nyttigt arbejde”.

 

Forsvarsministeren havde endvidere drøftelser med den østrigske forsvarsminister Günther Platter og den østrigske generalstabschef Roland Ertl. Gennem samtalerne fik forsvarsministeren indblik i Østrigs arbejde som EU-formandskabsland, herunder de aktuelle EU-sager i forhold til operationer på Balkan samt i Afrika. Andre emner var de to landes omstilling af forsvaret og deltagelse i internationale operationer.

 

Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse: ”Mødet med forsvarsminister Platter styrkede min opfattelse af en europæisk forsvarsdimension i fortsat udvikling – ikke mindst i forhold til en forventet EU-ledet operation med henblik på at yde valgstøtte til den Demokratiske Republik Congo. En operation, som Danmark desværre ikke vil kunne deltage i på grund af forsvarsforbeholdet”.

 

Søren Gade har selv en fortid som OSCE-parlamentariker og var således tidligere formand for folketingets delegation til OSCE’s parlamentariske forsamling.