Delegationen har bl.a. holdt møde i Baghdad med premierminister Nouri Al Maliki, udenrigsminister Hoshyar Zebari og forsvarsminister Abdul Qadr, hvor den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Irak blev drøftet.

 

Endvidere har delegationen haft lejlighed til at mødes med Deputy Special Representative Michael von der Schulenburg og Deputy Special Representative Sean-Marie Fakhouri fra FN i Irak, USA’s viceambassadør Daniel Speckhard, generalløjtnant Martin Dempsey, chef for Multinational Security Transition Command, som forestår koalitionens støtte til opbygning af irakernes sikkerhedsstruktur, herudover er generalen tillige chef for NATO’s træningsmission i Irak.


NATO’s træningsmission deltager i opbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker. Endeligt har delegationen har møde med generalløjtnant G.C.M. Lamb, stedfortrædende chef for Multi-National Force - Iraq. 


Endvidere besøger delegationen i dag den danske bataljon i Irak, hvor der er lejlighed til at møde de danske soldater og blive orienteret om det daglige arbejde og situationen i det sydlige Irak. Endelig har delegationen haft lejlighed til at se, den danske lejrs fremtidige placering på Basra Air Station. 

 

Den danske bataljon består af 415 personer. Bataljonen løser tre primære opgaver, tilvejebringelse af sikkerhed, træning af den irakiske hær, og støtte til den civile genopbygning.