Forsvarsministeren mødtes i går med den danske styrke og blev orienteret om de danske soldaters daglige virke og de fremskridt, der er sket i bataljonens område.

I den forbindelse besøgte ministeren endvidere nogle af de genopbygningsprojekter, som bataljonen faciliterer for Udenrigsministeriet.

Forsvarsministeren udtaler efter besøget i det danske ansvarsområde:
”Jeg er særdeles tilfreds med de danske soldaters indsats for både at skabe sikkerhed i Irak, støtte genopbygningen og træne de irakiske sikkerhedsstyrker.

 

Jeg har blandt andet konstateret synlige fremskridt i genopbygningen af det irakiske samfund. Det er opløftende at se, hvordan danske soldaters indsats støtter aktiviteter, som giver irakiske børn mulighed for af få skoleundervisning.

Endelig er jeg også glad for at se, at der sker fremskridt i de dansk støttede landbrugs- og kunstvandingsprojekter, som bataljonen aktivt støtter”. 

I dag er forsvarsministeren i Bagdad, hvor han aflægger besøg ved den irakiske forsvarsminister og den irakiske planlægningsminister. På møderne vil forsvarsministeren blandt andet drøfte den generelle udvikling i Irak, herunder genopbygningen af det irakiske samfund og de irakiske sikkerhedsstyrker.

Forsvarsministeren skal endvidere besøge den amerikanske ambassadør i Irak, Zalmay Khalizad, for blandt andet at blive orienteret om den amerikanske genopbygningsstøtte til Irak.

Herudover besøger forsvarsministeren chefen for den multinationale koalition, samt NATO’s træningsmission i Irak. Danmark støtter aktivt uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker og bidrager med ca. 10 % af personellet i NATO’s træningsmission i Irak.

Yderligere beklæder Danmark stillingen som næstkommanderende for koalitionens militære assistance og træningshold, der støtter det irakiske forsvarsministerium med opstilling, uddannelse og udrustning af de irakiske militære styrker.