Ministeren bliver blandt andet orienteret om soldaternes daglige arbejde, situationen i det sydlige Irak og aktuelle operationer. Desuden mødes ministeren med den øverstbefalende britiske general og den danske ambassadør i Irak Bo Erik Weber.

Forsvarsministeren vil deltage i en højtidelighed i lejren i forbindelse med hjemsendelsen af den 20-årige konstabel Martin Hjorth, der natten til fredag døde af sine kvæstelser, efter at han blev såret under en ildkamp med irakiske oprørsstyrker.

Den danske bataljon består af 415 personer. Bataljon løser tre primære opgaver, tilvejebringelse af sikkerhed, træning af den irakiske hær, og støtte til den civile genopbygning. Bataljonen arbejder frem mod en situation, hvor de irakiske sikkerhedsstyrker selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i Basra.

Ministeren afslutter besøget i dag efter to overnatninger med de danske styrker i Camp Dannevang.