Under besøget skal forsvarsministeren mødes med den rumænske forsvarsminister Sorin Frunzaverde og repræsentanter i Udenrigsministeriet.

 

Drøftelserne med forsvarsminister Sorin Frunzaverde forventes bl.a. at omhandle omstillingen af de nationale forsvarstrukturer, transformationen af NATO, herunder bl.a. samtænkning af civile og militær indsat samt ikke mindst NATO’s igangværende operationer og missioner, herunder Afghanistan, Kosovo og Irak, herunder NATO’s Træningsmission.

 

Drøftelserne med repræsentanterne fra Udenrigsministeriet forventes at fokusere på den transatlantiske forbindelse og det forestående NATO Topmøde i Riga, herunder specielt samtænkning af civile og militær indsats.