Mødet blev holdt i forbindelse med en sikkerhedspolitisk konference, som de to ministre var key-note speakers på.

Hovedemnet for forsvarsministrenes drøftelse var det tysk-ledede flådebidrag til styrkelsen af FN’s mission i Libanon (UNIFIL). Danmark har tilbudt tre flådefartøjer til missionen. Det ventes afklaret senere på ugen, hvor mange af de tre tilbudte flådefartøjer, som der vil blive brug for.

Forsvarsministrene drøftede endvidere den aktuelle udvikling i Afghanistan samt spørgsmålet om styrkelse af civilt-militært samarbejde (samtænkning), som af begge blev set som forudsætning for en positiv udvikling, eksempelvis i Afghanistan.
 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Jeg var glad for at kunne fortælle min tyske kollega, at Folketinget den 14. september 2006 traf beslutning om at stille tre flådefartøjer til rådighed for UNIFIL. Det er endnu ikke afklaret, hvor mange af flådefartøjerne, FN ønsker at gøre brug af. Styrken forventes at afsejle torsdag mod Libanon. Tyskland har kommandoen over flådebidraget, og jeg ser frem til endnu en mulighed for at styrke det gode samarbejde mellem Tyskland og Danmark.”