Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt og forsvarsminister Søren Gade har netop afsluttet besøg ved flere af forsvarets installationer i Grønland. Under turen drøftede man blandt andet Station Nord og Mestersvig.

Station Nord
Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt og forsvarsminister Søren Gade besigtigede i fællesskab Station Nord den 14.-15. august 2006.

I den anledning talte man blandt andet om forureningssituationen med hensyn til udbredelse og art samt affaldets sammensætning og udbredelse.Begge udtrykte tilfredshed med samarbejdet mellem Grønlands Hjemmestyre ved Direktoratet for Miljø og Natur og Forsvarsministeriet samt de rapporter, som Forsvarets Bygningstjeneste foreløbigt har leveret til Grønlands Hjemmestyre.

Direktoratet for Miljø og Natur er i øjeblikket ved at analysere de modtagne rapporter, og man skal derefter i samarbejde med Forsvarsministeriet tage stilling til vilkår for oprydnings- og afværgeforanstaltninger i og omkring Station Nord.

Josef Motzfeldt og Søren Gade kunne begge tilslutte sig princippet om, at man skal have mest miljø for pengene, således at de reelle miljørisici prioriteres frem for de æstetiske forhold.

Forsvarets vagt i Mestersvig
Efter besøget på Station Nord fortsatte Josef Motzfeldt og Søren Gade den 15.-16. august deres tur til Mestersvig. I den anledning fastslog man, at Forsvarsministeriets beslutning om lukningen af forsvarets vagt i Mestersvig anses for adskilt fra fastlæggelsen af ansvars- og oprydningsforpligtigelsen på Mestersvig, herunder nedsættelsen af en arbejdsgruppe og fastlæggelsen af et kommissorium til brug herfor.

Endvidere vil Grønlands Hjemmestyre ved Udenrigsdirektoratet og Forsvarsministeriet fremme sagen vedrørende fastlæggelsen af ansvars- og oprydningsforpligtigelsen, og de mødes snarest til en endelig forhandling af et kommissorium til brug for arbejdsgruppen.

Afslutningsvist gjorde Grønlands Hjemmestyre opmærksom på, at det er ønskeligt med en fortsat drift af landingsbanen i Mestersvig. Grønlands Hjemmestyre og Forsvarsministeriet undersøger løsningsmuligheder herfor efter medio 2007.